ΠΡΟΦΙΛ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO9001 - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας - Αγγλικά

ISO9001 - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας - Ελληνικά

IQNET-ISO9001 - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας - Αγγλικά

IQNet-OHSAS-18001 - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας - Αγγλικά

OHSAS-18001 - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - Αγγλικά

OHSAS 18001 - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - Ελληνικά

ISO14001 - Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Αγγλικά

ISO14001 - Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Ελληνικά

IQNet-ISO-14001 - Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Αγγλικά

EMAS - Κανονισμός (ΕΚ) 1221/2009 - Ελληνικά

Πιστοποιητικό Εγγραφής Εγκαταστάσεων - Ελληνικά

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ABS-BA - Έλεγχος και Συντήρηση Αναπνευστικών Συσκευών

ABS-FIRE - Έλεγχος και Συντήρηση Πυροσβεστήρων και Πυροσβεστικών Συστημάτων

BV-BA - Έλεγχος και Συντήρηση Αναπνευστικών Συσκευών

BV-FIRE - Έλεγχος και Συντήρηση Πυροσβεστήρων και Πυροσβεστικών Συστημάτων

GL-BA - Έλεγχος και Συντήρηση Αναπνευστικών Συσκευών

GL-FIRE - Έλεγχος και Συντήρηση Πυροσβεστήρων και Πυροσβεστικών Συστημάτων

LLOYDS-2014-2017 - Έλεγχος και Συντήρηση Πυροσβεστήρων και Πυροσβεστικών Συστημάτων / Έλεγχος και Συντήρηση Αναπνευστικών Συσκευών

RINA - Έλεγχος και Συντήρηση Πυροσβεστήρων και Πυροσβεστικών Συστημάτων / Έλεγχος και Συντήρηση Αναπνευστικών Συσκευών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

EBETAM - Αρμόδιο Άτομο - Έλεγχος και Συντήρηση Πυροσβεστήρων

E-CATALOGUE

GR_FLAG.png
EN_FLAG.png
BUL_FLAG.png
FR_FLAG.png
SER_FLAG.png
AL_FLAG.png
FYROM_FLAG.png
TR_FLAG.png
IT_FLAG.png
SA_FLAG.png

E-CATALOGUE

GR_FLAG.png
EN_FLAG.png
BUL_FLAG.png
FR_FLAG.png
SER_FLAG.png
AL_FLAG.png
FYROM_FLAG.png
TR_FLAG.png
IT_FLAG.png
SA_FLAG.png

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Koutsoventi 3 St,

Agios Athanasios Industrial Area, 

4101 Limassol, Cyprus 

Tel: 70­002131, 25­350005, Fax: 25­350034